X

Odesláním údajů souhlasí účastník se zařazením všech jim vyplněných
osobních údajů do databáze správce a s jejich následným zpracováním
správcem pro nabízení služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích
a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu
neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Poskytnuté osobní údaje budou
zpracovávány pouze správcem a nebudou bez souhlasu účastníka poskytnuty
třetímu subjektu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č.
101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj
souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo
přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů,
blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě
pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit.
Správce veškeré osobní údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za
důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000
Sb., a pouze k výše uvedenému účelu.
Účastník může kdykoli požádat o vymazání poskytnutých osobních údajů.
Rovněž má právo kdykoli odvolat svůj souhlas s užitím nebo zpracováním
svých osobních údajů s účinností do budoucna.

Ochrana osobních údajů prevnext 8 / 20